|       EET       |       Restaurace       |       Hotely a penziony       |       Obchody       |       Mobilní prodej       |Elektronická evidence tržeb - jak jednoduše na EET
 

|       Základní informace       |       EET pokladny       |       Nejčastější dotazy k EET       |

 

Nejčastější dotazy k EET

Jaký je termín spuštění 3. a 4. fáze EET?

Závěrečné fáze EET vstupují v platnost od 1. května 2020.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu novela zákona o evidenci tržeb s účinností od 27. 3. 2020 pozastavuje zákon č. 137/2020 Sb., tedy povinnost evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Pozastavení povinností se týká všech poplatníků, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají.          

Koho se týkají závěrečné fáze EET?

Svobodná povolání, oblast dopravy, zemědělství, řemeslná a výrobní činnost (pekaři, cukráři, řezníci, kadeřnice, …).

Musí provozovat EET i drobný podnikatel nebo neplátce DPH?

EET se týká všech podnikatelů bez ohledu na velikost obratu, a to jak plátců, tak i neplátců DPH. A to jak z tržeb z hlavní, tak vedlejší podnikatelské činnosti.

Jakých způsobů platby se EET týká?

Plateb v hotovosti, šekem či směnkou. Na bezhotovostní transakce (platby převodem na účet, platební kartou přes terminál nebo on-line platební bránu) se EET nevztahuje.

Podléhají EET i dobírky?

Pokud vaše balíčky doručuje soukromý dopravce nebo Česká pošta a peníze vám posílá na účet, EET mít nemusíte.

Jak se přihlásit do systému evidence tržeb?

Nejprve je třeba získat autentizační údaje – osobně na finančním úřadu, nebo v případě majitelů datové schránky elektronicky na Daňovém portálu. Následně se na portál přihlásíte, vyplníte údaje o svých provozovnách a vygenerujete a vyexportujete EET certifikát. Certifikát je třeba nahrát do vaší pokladny, aby mohla finanční správa jednoznačně identifikovat odesílatele informací o tržbách.

Co se stane při výpadku internetového připojení?

Především lze dále vystavovat účtenky, pokladní zařízení si je uloží do paměti. Po navázání spojení lze tržby odeslat, což je třeba provést do 48 h od jejich provedení.

Kdo a jak může uplatnit EET slevu na dani?

Živnostníci mohou jako kompenzaci nákladů na pořízení EET uplatnit jednorázovou slevu na dani ve výši 5 000 Kč. Pokud začínají evidovat tržby ve 3. a 4. fázi, slevu si uplatní v daňovém přiznání za rok 2020. Nárok na slevu mají všechny OSVČ, bez ohledu na skutečné náklady na EET. Právnické osoby na slevu nárok nemají.