Bližší informace o odstoupení od kupní smlouvy najdete v obchodních podmínkách:

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY