Záruční lhůty


Délka záruky je vyznačena na záručním/dodacím listě přiloženém u každého zboží

  • Záruční lhůta je vyjádřena v kódech
  • Pro uplatnění záruky je vždy rozhodující a platná záruka uvedená na záručním listě
     

Vysvětlivky ke kódům záručních lhůt
9906 -  záruka 6 měsíců bez omezení a výjimky
9912 -  záruka 12 měsíců bez omezení a výjimky
9918 -  záruka 18 měsíců bez omezení a výjimky
9120 záruka 120 měsíců bez omezení a výjimky
9924 -  záruka 24 měsíců bez omezení a výjimky
9936 -  záruka 36 měsíců bez omezení a výjimky
9948  záruka 48 měsíců bez omezení a výjimky
9960 záruka 60 měsíců bez omezení a výjimky
9999 -  doživotní - systém bez pohyblivých částí a zdrojů
9990 -  doživotní - systém s pohyblivými částmi, záruka na zdroje 3 roky, záruka na pohyblivé části 1 rok
612 -    kombinovaná záruka 12 měsíců a 6 měsíců
624 -    kombinovaná záruka 24 měsíců a 6 měsíců

Příklady kombinované záruky:
Tiskárny – tiskárna 12 měsíců vyjma tiskových hlav - 6 měsíců
Datové terminály a bezdrátové čtečky - záruka 12 měsíců vyjma baterií a akumulátorů - 6 měsíců

Bezdrátové čtečky Virtuos - záruka 24 měsíců vyjma baterií a akumulátorů - 6 měsíců

Aktuální délka záruky je zveřejněna na našem internetovém obchodě www.tpc.cz  u každé jednotlivé položky zboží.

V případě dotazů k záručním lhůtám nás kontaktujte na adrese pokladny@tpc.cz nebo obchod@tpc.cz.