Zákon o odpadech


Osvědčení REMA
JPG, 92kB
Osvědčení REMA Battery
PDF, 752kB
Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů
PDF, 1 919 kB
Zpětný odběr výrobků dle § 38
zákona č. 185/2001 Sb.
PDF, 41 kB
Seznam elektrozařízení,
kterých se zákon o
odpadech týká
PDF, 36 kB
Struktura fin. příplatku pro zařízení inform. technologií a telekom. zařízení
PDF, 94 kB

Jak naložit s elekroodpadem?