platné od 25. 5. 2018


V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás žádáme o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost TPC spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1137, 506 01 Jičín, identifikační číslo: 25257129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10536. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Průmyslová 1137, 506 01 Jičín, adresa elektronické pošty: pokladny@tpc.cz, telefon: +420 493 544 444. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účely zpracování

Vaše údaje budou zpracovány pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Realizace Vašich objednávek a objednaných služeb
 • Účetní a daňové účely
 • Doručení objednávek na Vaši dodací adresu
 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb
 • Provádění analýz a měření
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku
 • Plnění ostatních zákonných povinností

3. Rozsah zpracování

Zpracovány mohou být následující zákaznické údaje:
jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, stát, telefon, mobilní telefon, IČ, DIČ, e-mail, fax, bankovní spojení, IP adresa, cookies, obrazový záznam.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

4. Doba uchování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu - do odvolání
 • Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu 
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek - max. 6 měsíců
 • Provádění analýz a měření - max. 6 měsíců
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z našeho portfolia - do odvolání
 • Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku - max. 1 měsíc
 • Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let
 • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu - do odvolání

5. IP a cookies

Při procházení našich webových stránek je zaznamenávána vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Pro zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, provádění analýz, měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek náš web používá cookies. Díky tomu je možno návštěvníkům nabídnout ještě lepší služby. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

6. Dotazníky Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

7. Zabezpečení ochrany dat

Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře pomocí současných moderních technologií. Jsou dodržována technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

8. Práva subjektů údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Při realizaci Vašich práv se obracejte na adresu sídla TPC spol. s r.o. Společnost TPC spol. s r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů Vám nebudeme moci poskytnout výše uvedené služby.